Makelaardij
Terug naar Verzekeringen

Ondernemers Verzekeringen

Als Ondernemer profiteren van onze sociale lasten in Nederland gelijk een werknemer? U bent ondernemer en wilt zekerheid van inkomen.


Sociale lasten voor de Ondernemer

Voor ondernemers zijn er weinig aantrekkelijke opties op verzekeringsgebied: óf u kiest voor een dure verzekering óf voor het lopen van een groot risico. Beide niet bepaald ideaal.

Onze business partner van Dé Ondernemersmakelaar; Impectforce biedt een nieuwe mogelijkheid:
De vrijheid van het ondernemen én de zekerheid van het sociale vangnet.

Impectforce-concept

Via het concept van Impectforce treedt u in loondienst bij uw eigen onderneming. Vervolgens heeft u recht op:

  • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA)

  • Een werkloosheidsuitkering (WW)

  • Loon bij ziekte

  • Begeleiding bij ziekte

  • Loon bij zwangerschap

VAR-verklaring

Ons concept lost meteen een ander probleem op. Via Impectforce heeft u geen VAR-verklaring meer nodig. Hierdoor loopt uw opdrachtgever geen risico op naheffingen of boetes. Want hoewel u volledig zelfstandig bent, bent u ook in loondienst en draagt u zelf sociale premies af. Een bijkomend voordeel: zonder VAR bepaalt u zelf hoeveel opdrachtgevers u heeft.

Goedgekeurd door de belastingdienst

In 2008 heeft de belastingdienst het concept van Impectforce gevalideerd. In 2014 is dit standpunt herbevestigd:

"Er is sprake van een BV met één aandeelhouder/werknemer/statutair bestuurder, waarbij binnen het Impectforce concept de aandelen van de BV worden gecertificeerd en ondergebracht bij een STAK. Daardoor komt het stemrecht op de aandelen te liggen bij het bestuur van de STAK. Het bestuur van de STAK is onafhankelijk van de bestuurder van de BV. Als zodanig kan de bestuurder van de BV op papier/formeel in voorkomende gevallen tegen zijn wil worden ontslagen."

In 2015 is dit standpunt herbevestigd:

"Het standpunt wordt gecontinueerd dat geen sprake is van een dga o.g.v. artikel 6, eerste lid, onderdeel d van de ZW. Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking o.g.v. artikel 3 ZW. tussen zijn B.V.. en de directeur-werknemer."

Daarnaast in 2015 ook goedkeuring:

"om binnen het concept de mogelijkheid te bieden om ten behoeve van de directeur/aandeelhouder pensioen in eigen beheer op te bouwen."

U bent ondernemer en wilt zekerheid van inkomen. Wat er ook gebeurt. Voor uzelf óf voor uw partner of gezin. Dat kan via het concept van Impectforce.

Voor ondernemers zijn er weinig aantrekkelijke opties op verzekeringsgebied: óf u kiest voor een dure verzekering óf voor het lopen van een groot risico. Beide niet bepaald ideaal.

Wij bieden u een nieuwe mogelijkheid:

De vrijheid van het ondernemen én de zekerheid van het sociale vangnet.Wilt u meer informatie of een adviseur spreken neem dan met ons contact op.


© 2019 - Dé Beheermakelaar financiële diensten
Pixel Creation webdesign Arnhem