SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'beheermake_cms'@'localhost' (using password: YES) Korte en lange rente verwachting - Dé Beheermakelaar financiële diensten
Makelaardij
Terug naar Nieuws

Renteverwachting

Korte rente: gelijkblijvend Lange rente: licht dalend / De euriborrentes, waar variabele hypotheekrentes vaak aan zijn gekoppeld, liggen nog altijd onder de 0%. Dat de rente zo laag is, komt vooral doordat de Europese Centrale Bank (ECB) een ongekend ruim monetair beleid voert. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB sinds begin maart op 0,0%. De depositorente – de rente op tegoeden die banken bij de ECB aanhouden – is zelfs negatief en staat op -0,4%.


Korte rente: gelijkblijvend 
Lange rente: licht dalend

Korte rente:

De euriborrentes, waar variabele hypotheekrentes vaak aan zijn gekoppeld, liggen nog altijd onder de 0%. Dat de rente zo laag is, komt vooral doordat de Europese Centrale Bank (ECB) een ongekend ruim monetair beleid voert. Zo staat de beleidsrente (refi) van de ECB sinds begin maart op 0,0%. De depositorente – de rente op tegoeden die banken bij de ECB aanhouden – is zelfs negatief en staat op -0,4%.

De economie van de eurozone is 2016 voortvarend gestart. Toch gaat de rente voorlopig niet omhoog. De ECB maakt zich zorgen over negatieve gevolgen van een dreigende Brexit op de Europese economie. Na het Britse referendum is in het Verenigd Koninkrijk een onzekere periode aangebroken die kan leiden tot een recessie. De eerste peiling na het referendum laat zien dat het consumentenvertrouwen al een flinke tik heeft gehad. Naast de Brexit-zorg is de Europese inflatie ook nog steeds veel te laag. Terwijl de ECB een niveau nastreeft van “dichtbij, maar onder de 2%” was de inflatie in juni nauwelijks positief (+0,1%). De inflatieverwachtingen blijven ook ver verwijderd van de ECB-doelstelling.

Wij gaan er van uit dat de Euribortarieven voorlopig op de huidige, zeer lage niveaus blijven.

Lange rente
De hoogte van de lange hypotheekrentetarieven hangt in belangrijke mate af van de rentes op staatsleningen. Deze waren vanwege matige vooruitzichten voor de inflatie en economie in Europa al zeer laag, maar door de uitslag van het Britse referendum zijn ze nog verder gedaald. Beleggers hebben door de onzekerheid over een Brexit de ‘veilige havens’ (staatsobligaties) opgezocht. De rente op Nederlandse 10-jaars staatsleningen is gedaald naar bijna 0% (stand 11 juli).

Naast de rente op staatsleningen hangen de lange hypotheekrentetarieven onder andere af van de renteopslag (bovenop het swaptarief) die Nederlandse financiële instellingen betalen als ze geld lenen op de kapitaalmarkt. Na een stijging kort na de uitslag van het Britse referendum is de renteopslag daarna weer gedaald. 

Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen verwachten wij dat de tarieven voor hypotheken met een lange(re) looptijd de komende tijd onder neerwaartse druk blijven staan.

 


© 2019 - Dé Beheermakelaar financiële diensten
Pixel Creation webdesign Arnhem